Polityka prywatności, ochrona danych osobowych - RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów "ELSIN"
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Bolesława Prusa 10
NIP: 887-000-02-87
e-mail: elsin@elsin.pl

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i są to informacje zbierane w ramach korzystania ze strony internetowej, serwisów, sklepu internetowego oraz informacje zapisane w plikach cookies. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu to, min.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia oraz informacje zbierane za pomocą plików cookies. 

Dane osobowe podawane przez Klienta-Zamawiającego towar w trakcie Rejestracji lub stosując tzw. "Szybkie zakupy" są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Nie podanie tych informacji skutkuje nie możnością realizacji zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy jest zgodne z prawem.

Dodatkowo dane osobowe wykorzystywane są do celów:

 • podatkowych i rachunkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa (wystawienie i przechowywanie faktur, paragonów oraz dokumentów księgowych),
 • kontaktowania się z Klientem w celu realizacji zamówienia - umowy sprzedaży,
 • obsługi konta,
 • zwrotów towaru lub rozpatrywania reklamacji,
 • oraz do innych czynności związanych z funkcjonowaniem serwisu, np. do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. 

Pozyskiwanie danych osobowych w innych celach wymaga osobnych zgód osoby, której dane mają być przetwarzane. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w dowolnym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody można dokonać wysyłając stosowną informację na adres elsin@elsin.pl lub sklep@elsin.pl.

Przekazywanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. firmą obsługującym systemy informatyczne, firmą hostingowym, agencjom marketingowym, firmą kurierskim (niezbędne dane osobowe do celów dostarczenia towaru pod adres wskazany przez użytkownika).

Okres przetwarzania danych osobowych i przysługujące prawa

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu - 5 lat w celach:

 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami,
 • wykonania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podatkowe, rachunkowe),
 • zapobieganiu nadużyciom.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz:

 • żądanie od administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania,
  • usunięcia („bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Na mocy art. 17, ust. 3 dyrektywy, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych jeśli ciąży na nim inny obowiązek prawny, np. przepisy odnośnie przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli żądanie udostępnienia kopi danych osobowych przesłano drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczono inaczej, informację udziela się pocztą elektroniczną. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, celem przedstawienia informacji handlowych, usług, towarów najlepiej dopasowanych do potrzeb, ale decyzje ostateczne nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

"Ciasteczka" (cookies)

Nasza witryna wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. "ciasteczka" (cookies), wysyłane do komputera odwiedzającego, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu, a także w celu umożliwienia działania sesji, w której przechowywana jest zawartość koszyka. "Ciasteczka (cookies) wykorzystywane są także do zapamiętywania poprzednio otwartych stron, preferencji i ustawień użytkownika. "Ciasteczka" są standardową usługą udostępnianą przez przeglądarki internetowe, a użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.


Użytkownik rezygnujący z "ciasteczek" (cookies) musi pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. W szczególności całkowite zablokowanie "ciasteczek" (cookies) sesyjnych uniemożliwi przechowywanie towarów w Koszyku i uniemożliwi prawidłowe działanie sklepu internetowego.

Kontrola nad "ciasteczkami" (cookies).

 • W przeglądarce Mozilla Firefox: W menu Narzędzia -> Opcje -> zakładka Prywatność i bezpieczeństwo. Więcej informacji na stronie support.mozilla.org
 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer: W menu Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Prywatność. Więcej informacji na stronie support.microsoft.com
 • W przeglądarce Google Chrome: Menu Ustawienia -> Zaawansowane -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ustawienia prywatności -> Pliki cookie. Więcej informacji na stronie support.google.com
 • W przeglądarce Opera: Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Ciasteczka. Więcej informacji na stronie help.opera.com
 • W przeglądarce Apple Safari: W menu Safari -> Preferencje -> Prywatność. Więcej informacji na stronie . Więcej informacji na stronie support.apple.com