Wysyłka i Zwroty

Realizacja zamówienia: 

1. Właścicielem sklepu - Sprzedającym, jest: Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów „ELSIN” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Bolesława Prusa 10, e-mail: sklep@elsin.pl lub elsin@elsin.pl, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000101797, NIP 887-000-02-87, REGON 000456480.


2. Z oferty może skorzystać obywatel, który ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

3.  Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany towar  (wraz z kosztami przesyłki).

4. Każde zmówienie jest potwierdzane przez naszego pracownika w ciągu 2 dni roboczych za pomocą poczty elektronicznej.

5. Klient może sprawdzić aktualny status zamówienia poprzez swoje konto.

6. W przypadku braku towaru w magazynie,  Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

7. Zamówienie realizowane jest maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych.

8. Ceny produktów oferowanych przez sklep internetowy wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT.

9. Pamiętaj, nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które zostało już wysłane do Kupującego. UWAGA: Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki.


Sposoby dostawy i płatności:

1. Sprzedający - właściciel sklepu zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad .

2. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD według aktualnych cenników. Klient/Zamawiający może zdecydować się na inną firmę, ale wymagane jest wcześniejsze poinformowanie Sprzedającego o takim zamiarze. Informację należy złożyć przy zamówieniu lub w dodatkowej wiadomości. Należy pamiętać aby w treści wiadomości podać numer zamówienia. Termin dostawy jest zależny od wybranej firmy przewozowej oraz wariantu przesyłki. Możliwość wyboru podczas realizacji zamówienia zakupu, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem. 

3. Zamówiony towar dostarczany jest na adres oraz przez firmę wskazaną w formularzu zamówienia.

4. UWAGA! Do każdej wysyłki (niezależnie od wybranej firmy) doliczana jest opłata w wysokości 2,00 zł (brutto) za przygotowanie/spakowanie zamówionego towaru.


5. Formy płatności obowiązujące w sklepie internetowym:

  • gotówka - odbiór własny w: "E.S.I. ELSIN"; 57-200 Ząbkowice Śląskie; ul. B. Prusa 10.
  • przedpłata - płatność za towar przelewem na konto ELSIN - nr. konta: 04 1090 2372 0000 0006 0400 0043 (BZ WBK oddział w Ząbkowicach Śląskich) . Po zaksięgowaniu wpłaty, towar zostaje wysłany na adres Zamawiającego.


6. Wyżej określone warunki dostawy obowiązują na terenie Polski.


Gwarancje i reklamacje: 

Zwrot towaru-odstąpienie od umowy

Zgodnie z polskim prawem Zamawiającemu (Konsumentowi) przysługuje prawo zwrotu towaru do 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 ust. 2 i art.35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Zamawiający może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Wzór formularza na stronie internetowej UOKiK.

Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Koszty odesłania towaru na adres sklepu internetowego ponosi Zamawiający. Natomiast Sprzedający (sklep internetowy) zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie płatności otrzymane od niego po otrzymania towaru lub po dostarczeniu przez Zamawiającego dowodu jego odesłania (np. zeskanowany dokument przesłany na adres sklep@elsin.pl lub marketing@elsin.pl).

Wypłata płatności dla Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. Zwrot nie przysługuje wówczas, gdy towar był wykonany na specjalne zamówienie klienta. Odsyłany towar powinien być nienaruszony, bez uszkodzeń i wyraźnych śladów użytkowania.

Towar należy wysłać w opakowaniu zapewniającym jego ochronę przed uszkodzeniem - najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki dołączyć  dowód zakupu, np: paragon fiskalny, faktura VAT. Każdy zwrot lub reklamacja musi zostać uzgodniona z działem Marketingu, przed wysyłką towaru  telefonicznie (690-478-429) lub pocztą e-mail (marketing@elsin.pl). 

Zwrot towaru dokonać na adres:

Spółdzielnia Inwalidów ELSIN
ul.B.Prusa 10
57-200 Ząbkowice Śl.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w dniu jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest dołączone do zwrotu protokołu reklamacyjnego spisanego razem z przedstawicielem poczty dostarczającej lub wydającej paczkę. Reklamacja może być złożona elektronicznie na adres: sklep@elsin.pl lub marketing@elsin.pl.

2. Naprawy gwarancyjne jak i pogwarancyjne dokonuje producent: Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów „ELSIN” z siedzibą w Ząbkowicach Śl. ul. B. Prusa 10. 


3. W sytuacji wystąpienia wady Zamawiający może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
- wymiany towaru na nowy,
- naprawy towaru,
- obniżenia ceny,
- odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.


4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego rozwiązania niż zamawiający, w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności: 
- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
- charakter wady,
- czy towar był już wcześniej naprawiany.


5. Reklamowany towar musi być wysłany w opakowaniu zapewniającym jego ochronę przed uszkodzeniem - najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki należy dostarczyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu, kartę gwarancyjną wraz z danymi do korespondencji z kupującym. Po zgłoszeniu usterki należy odesłać wadliwy towar na koszt Sprzedającego na adres:


Spółdzielnia Inwalidów ELSIN
ul.B.Prusa 10
57-200 Ząbkowice Śl.


6. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia (otrzymania przesyłki).


7. W przypadku gdy analiza zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru potwierdzi naruszenie warunków Gwarancji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzeniu towaru z winy użytkownika. Sprzedający zwróci towar na koszt Zamawiającego, a ten zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego.